Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Boendeutvecklingsprogram

Idag skapas samhällets sociala villkor till stor del av bostadsförsörjningen och bostadsbyggandet är av central betydelse för samhällsbyggnadsprocessen.

Hur kommunen vill utveckla boendet är en viktig del i kommunens strategiska planering.

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska respektive
kommun besluta om riktlinjer för bostadspolitiken minst en gång varje
mandatperiod. Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-
2018  syftar till att ange tydliga riktlinjer gällande bostadsförsörjning och är en plattform för den framtida önskade utvecklingen inom området.
Kommunens mål är att Borlänge ska bli Sveriges byggvänligaste kommun.

Boendeutvecklingsprogrammet antogs av kommunfullmäktige 2016-06-21. Programmet utgör ett underlag för prioritering av detaljplaner samt är ett planeringsunderlag i syfte att möjliggöra nybyggnation av bostäder, och användning av det befintliga bostadsbeståndet.

Till Boendeutvecklingsprogramet ingår Utbyggnadsplan för Borlänge kommun 2018-2021 som förnyas en gång per år.

Sidan senast uppdaterad