Borlänge kommuns logotyp

Boendeutvecklingsprogram

Idag skapas samhällets sociala villkor till stor del av bostadsförsörjningen och bostadsbyggandet är av central betydelse för samhällsbyggnadsprocessen.

Hur kommunen vill utveckla boendet är en viktig del i kommunens strategiska planering.

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska respektive
kommun besluta om riktlinjer för bostadspolitiken minst en gång varje
mandatperiod. Boendeutvecklingsprogrammet syftar till att ange tydliga riktlinjer gällande bostadsförsörjning och är en plattform för den framtida önskade utvecklingen inom området. Kommunens mål är att Borlänge ska bli Sveriges byggvänligaste kommun.

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Pdf, 9.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Till Boendeutvecklingsprogrammet ingår Utbyggnadsplan för Borlänge kommun som förnyas en gång per år. Utbyggnadsplan syftar till att ange tydliga riktlinjer gällande bostadsförsörjning och är en plattform för den framtida önskade utvecklingen inom området.

Utbyggnadsplan för Borlänge kommun 2019-2022 Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Boendeutvecklingsprogrammet antogs av kommunfullmäktige 2016-06-21. Programmet utgör ett underlag för prioritering av detaljplaner samt är ett planeringsunderlag i syfte att möjliggöra nybyggnation av bostäder, och användning av det befintliga bostadsbeståndet.