Borlänge kommuns logotyp

Bostadsförsörjningsprogram

Idag skapas samhällets sociala villkor till stor del av bostadsförsörjningen och bostadsbyggandet är av central betydelse för samhällsbyggnadsprocessen.

Hur kommunen vill utveckla boendet är en viktig del i kommunens strategiska planering. Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska respektive
kommun besluta om riktlinjer för bostadspolitiken minst en gång varje
mandatperiod.

Bostadsförsörjningsprogram för Borlänge kommun 2023-2026 Pdf, 9.1 MB.

Borlänge kommuns bostadsförsörjningsprogram antogs av kommunfullmäktige 2023-06-20. Bostadsförsörjningsprogrammet ska i enlighet med kommunens målsättningar och intentioner ange riktlinjer för bostadsförsörjningen och vara ett planeringsunderlag. Kommunens ansvar i planering för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för en god boendemiljö för alla invånare. För att lyckas behöver kommunens arbete med bostadsförsörjning ses i en större kontext och förhålla sig till kommunala, regionala, nationella och globala mål och strategier.

I bostadsförsörjningsprogrammet finns Borlänge kommuns utbyggnadsplan 2022-2026 som bilaga.