Borlänge kommun

Bostadsförsörjningsprogram

Idag skapas samhällets sociala villkor till stor del av bostadsförsörjningen och bostadsbyggandet är av central betydelse för samhällsbyggnadsprocessen.

Hur kommunen vill utveckla boendet är en viktig del i kommunens strategiska planering. Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska respektive
kommun besluta om riktlinjer för bostadspolitiken minst en gång varje
mandatperiod.

Bostadsförsörjningsprogram för Borlänge kommun 2023-2026 Pdf, 9.1 MB.

Borlänge kommuns bostadsförsörjningsprogram antogs av kommunfullmäktige 2023-06-20. Bostadsförsörjningsprogrammet ska i enlighet med kommunens målsättningar och intentioner ange riktlinjer för bostadsförsörjningen och vara ett planeringsunderlag. Kommunens ansvar i planering för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för en god boendemiljö för alla invånare. För att lyckas behöver kommunens arbete med bostadsförsörjning ses i en större kontext och förhålla sig till kommunala, regionala, nationella och globala mål och strategier.

I bostadsförsörjningsprogrammet finns Borlänge kommuns utbyggnadsplan 2022-2026 som bilaga.