Borlänge kommuns logotyp

Lediga tomter för småhus

Borlänge kommun har ett antal obebyggda småhustomter som finns ute till försäljning. Dessa tomter förmedlas via kommunens tomtkö – du som är intresserad av att köpa en tomt av kommunen måste först ställa dig i tomtkön och sedan finns möjligheten att reservera en tomt.

Lediga tomter just nu

I menyn presenteras de områden där kommunen har småhustomter till salu. Där finns även mer information om respektive område och vilka tomter som är lediga. 

Karta över lediga tomter

Här nedanför hittar du en interaktiv karta som visar de områden där det finns lediga tomter för tillfället. Använd zoomningsverktyget för att se mer exakt vilka tomter som finns.

Att ställa sig i tomtkön

Om du vill få erbjudanden om tomter för småhus, anmäler du dig till vår tomt- och småhuskö. Anmälningsavgiften till tomtkön är 200 kronor. Därefter kostar det 100 kronor årligen så länge du vill stå kvar i kön. 

Fyll i anmälningsblanketten och skicka in till oss via post. Betala sedan in 200 kronor på bankgiro 145-2176, betalningsmottagare Borlänge kommun, ange tomtköavgift samt ditt namn. Du registreras först när vi erhållit anmälningsavgiften och blanketten. Bekräftelse på att din ansökan och inbetalning kommit in till kommunen samt ditt könummer kommer med posten. 

Om du vill ha kommunens tomterbjudanden via e-post, fyll i e-postadress på tomtköansökan. 

Regler för tomtkön Pdf, 806.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för anmälan till tomtkön Pdf, 146.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Reservation av tomt

Det finns möjlighet för de som står i tomtkön att reservera en tomt i tre månader innan man måste bestämma om man vill köpa den eller inte. En reservation medför inga extra kostnader och är inte bindande. Om besked inte lämnats inom tre månader från reservationsdagen kommer reservationen att strykas och tomten markeras som ledig på hemsidan igen. Andra personer i tomtkön kommer då att få möjlighet att reservera och köpa tomten. Det är därför mycket viktigt att själv hålla koll på vilken dag man reserverat en tomt och att lämna besked inom tre månader från denna dag, då man annars riskerar att förlora tomten.

Villkor vid köp av tomt

För att förhindra spekulationsköp har kommunen krav på den som köper en tomt av oss gällande byggnation. Inom två år från att köpet genomförts ska köparen ha uppfört ett bostadshus för permanentboende på tomten och även fått slutbesked från byggnadsnämnden för denna byggnad.

Den som köper en tomt av kommunen får inte heller sälja tomten vidare förrän ovanstående villkor är uppfyllda.