Borlänge kommuns logotyp

Buskåker

I Buskåker har totalt 17 småhustomter tagits fram.


Fastighetsbeteckning

Areal kvm (cirka)

Pris (kronor)

Status

Klockaren 1

960

400 000

(Reserverad)

Klockaren 3

950

400 000

(Reserverad)

Kyrkoherden 2

880

350 000

(Reserverad)

Kyrkväktaren 1

1610

625 000

Ledig

Kyrkvärden 1

1370

550 000

(Reserverad)

Prosten 5

1040

400 000

(Reserverad)

Prosten 7

1020

400 000

(Reserverad)


För anslutningsavgifter för teknisk försörjning

AB Borlänge Energi, 0243-730 00. Information om anslutningar till teknisk försörjning finns även på denna länk: https://www.borlange-energi.se/sv/Kundservice1/Bygga-nytt-information/Bygga-nytt---Buskaker/ Länk till annan webbplats.

För frågor om tomterna och intresseanmälan

Plan- och markkontoret, Borlänge kommun, 0243-740 00.

Information om området och tomterna finns i nedanstående dokument.