Borlänge kommuns logotyp

Buskåker

I Buskåker planerar kommunen att släppa 17 småhustomter till tomtkön under 2020.

Tomterna ligger intill Stora Tuna kyrka på Hedevägen/Tunavägen.

Utbyggnad av ledningar och vägar pågår. Utbud för tomterna till tomtkön sker under våren/sommaren 2020. Planerat tillträde är under slutet av 2020.

Tomterna har arealer mellan 880 och 1 600 kvadratmeter.

Området är en byggarbetsplats. Tillträde är förbjudet på arbetsplatsen.

Mer detaljerad information om tomterna kommer i samband med att tomterna erbjuds till tomtkön.

Kartan visar översiktligt området.

Kartan ovan visar översiktligt området.