Borlänge kommun

Buskåker

I Buskåker har totalt 17 småhustomter tagits fram.

Lediga Tomter

Lediga tomter anges i tabellen. Priset som anges är endast för fastigheten, anslutningsavgifter tillkommer. Läs även informationen i mapparna nedanför tabellen.


Fastighetsbeteckning

Areal kvm (cirka)

Pris (kronor)

Status

Kyrkväktaren 1

1610

625 000

Reserverad

Buskåker 8:14

896

500 000

Ledig


Kyrkväktaren 1

Buskåker 8:14

Anslutningsavgifter för teknisk försörjning

Läs mer om anslutning till teknisk försörjning på Borlänge Energis webplats: Ska du bygga nytt? Länk till annan webbplats.

Frågor och intresseanmälan

Ställ dina frågor eller gör intresseanmälan till Strategi- och fastighetskontoret, Borlänge kommun. Vill du kontakta oss per telefon, ring vårt servicecenter.

Johanna Lindström

Mark- och exploateringsingenjör

0243-740 00

E-post: johanna.lindstrom1@borlange.se

Borlänge kommun, Servicecenter

0243-740 00