Borlänge kommuns logotyp

Idkerberget

I Idkerberget som ligger i den sydvästra delen av kommunen finns sex småhustomter belägna efter Malmgatan.

  • Avståndet till Borlänge centrum är 21 km. 
  • Tomterna kräver utfyllnad. 
  • För anslutning till kommunens VA kontaktas AB Borlänge Energi.
Lediga tomter

Fastighetsbeteckning

Areal  kvm

Pris

Status

Idkerberget 6:11

1 646

24 690

Ledig

Idkerberget 6:14

1 641

24 615

Ledig

Idkerberget 6:15

1 542

23 130

Ledig

Idkerberget 6:18

1 683

25 245

Ledig

Idkerberget 6:19

1 704

25 560

Ledig

Idkerberget 6:39

2 116

31 740

Ledig

 Lediga tomter Pdf, 108.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Idkeberget
Idkeberget
Idkeberget
Idkeberget