Borlänge kommuns logotyp

Kvarnsveden

I Kvarnsveden har en ny tomt, Tjädern 17, tagits fram.

 

 

Lediga tomter anges nedan. Priset som anges är endast för tomten, anslutningsavgifter tillkommer.


Lediga tomter
FastighetsbeteckningAreal kvmPrisStatus
Tjädern 17808600 000

Ledig


Borlänge kommun erbjuder nu samtliga som står i tomtkön att skicka in en intresseanmälan för Tjädern 17.

Viktig information om tomten och tilldelning av tomten finns i nedanstående PM. Nedan finns även detaljplanen för området samt utdrag ur förrättningsakt.

PM Tjädern 17 Pdf, 477.3 kB.

Detaljplan Tjädern 17 Pdf, 1 MB.

Karta Pdf, 560.8 kB.

Lantmäteriförrättningsakt Pdf, 1 MB.

Fastighetsregisterutdrag Pdf, 570.6 kB.

Anslutningsavgifter för teknisk försörjning

Läs mer om anslutning till teknisk försörjning på Borlänge Energis webbplats: Ska du bygga nytt? Länk till annan webbplats.

Frågor och intresseanmälan

Ställ dina frågor eller gör intresseanmälan till David Steinholtz Berg
Mark- och exploateringsingenjör, strategi- och fastighetskontoret.