Borlänge kommuns logotyp

Sellnäs

Kommunen säljer småhustomter i Sellnäs via tomtkön.

Lediga tomter

Lediga tomter anges nedan. Priset som anges är endast för fastigheten, anslutningsavgifter tillkommer. Tomterna belastas av ledningsrätter. 

Lediga tomter
FastighetsbeteckningAreal kvmPrisStatus

Sör Sellnäs 7:16


1366

375 000

Ledig

Sör Sellnäs 7:15


1242

470 000

Ledig

Sör Sellnäs 7:14


1323

500 000

Ledig

Sör Sellnäs 7:13


1064

400 000

Ledig

Sör Sellnäs 7:12


1486

540 000

Reserverad


Viktig information om tomten finns nedan.

Anslutningsavgifter för teknisk försörjning

Läs mer om anslutning till teknisk försörjning på Borlänge Energis webplats: Ska du bygga nytt? Länk till annan webbplats.

Frågor och intresseanmälan

Ställ dina frågor eller gör intresseanmälan till Johanna Lindström, Markingenjör Strategi- och exploateringskontoret.