Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Idkerberget

I Idkerberget som ligger i den sydvästra delen av kommunen finns sex småhustomter belägna efter Malmgatan.

Avståndet till Borlänge centrum är 21 km.
 
Tomterna kräver utfyllnad. 
För anslutning till kommunens VA kontaktas AB Borlänge Energi.
 
 
Lediga tomter:
 
Fastighetsbeteckning Areal kvm Pris
Idkerberget 6:11 1 646 24 690
Idkerberget 6:14 1 641 24 615
Idkerberget 6:15 1 542 23 130
Idkerberget 6:18 1 683 25 245
Idkerberget 6:19 1 704 25 560
Idkerberget 6:39 2 116 31 740
 
 
Sidan senast uppdaterad