Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Torsång

I Uvberget, Torsång har uppförts ett bostadsområde för villor och grupphus.

Området kommer att bebyggas med totalt 34 villor och 20 grupphus.

Lediga tomter, priset som anges är endast för fastigheten, anslutningsavgifter tillkommer:
 

Fastighetsbeteckning

 

Areal kvm

Pris

Torsångs Prästgård 1:24           (reserverad)
  1200  249 115 
 
 
 
Anslutningsavgifter teknisk försörjning, AB Borlänge Energi
  
VA vatten och avlopp 187 500 kr inklusive moms
Elnät  kontakta AB Borlänge Energi
Närvärme anslutning  kontakta AB Borlänge Energi
 
Avgiften för VA beslut i kommunfullmäktige 2007-12-20.
För ytterligare upplysningar kontakta AB Borlänge Energi.
 
Illustrationsplan, plankarta, planbestämmelser och genomförandebeskrivning över området finns nedan.
Sidan senast uppdaterad