Borlänge kommuns logotyp

Markanvisning

Borlänge kommun arbetar aktivt med markanvisningar. Markanvisning betyder att en byggherre får under en viss tid och på vissa villkor ensam förhandla med kommunen om förutsättningarna att bygga inom ett markområde som kommunen äger.

I samband med att kommunen ger markanvisning till en byggherre upprättas ett avtal för markanvisningen med byggherren för det aktuella projektet.

Riktlinjer för markanvisning i Borlänge kommun Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Pågående markanvisningar


Servicecenter
Strategi- och exploateringskontoret

E-post: kommun@borlange.se

Tel: 0243-740 00