Borlänge kommuns logotyp

Jakobsgårdarna

Drygt en kilometer från resecentrum, i närheten av Kupolen köpcentrum och Borlänge Science Park finns möjlighet att uppföra ca 200 bostäder på ett område som är 5,2 ha.

DETALJPLAN
Detaljplanen antogs i oktober 2016.

FASTIGHETSFÖRHÅLLANDEN
Marken ägs av det kommunala bostadsbolaget Stora Tunabyggen AB.