Borlänge kommuns logotyp

Uvbergsviken

Sju kilometer från Borlänge centrum i en attraktiv och sjönära del av Borlänge planeras ca 40-50 bostäder i varierad upplåtelseform.

Föreslagen detaljplan ger möjlighet till bebyggelse av villor, radhus och flerbostadshus i högst tre våningar. År 2017 öppnades en nybyggd skola i området. Delar av detaljplaneområdet kommer att läggas ut i kommunens tomtkö. Övriga områden kan komma att markanvisas. efter att detaljplanen vunnit laga kraft. 

DETALJPLAN
Planarbete pågår.

FASTIGHETSFÖRHÅLLANDEN
Marken ägs av Borlänge kommun.