Borlänge kommuns logotyp

Uvbergsviken

Sju kilometer från Borlänge centrum i en attraktiv och sjönära del av Borlänge planeras ca 40-50 bostäder i varierad upplåtelseform.

Föreslagen detaljplan ger möjlighet till bebyggelse av villor, radhus och flerbostadshus i högst tre våningar. År 2017 öppnades en nybyggd skola i området. Delar av detaljplaneområdet kommer att läggas ut i kommunens tomtkö. Övriga områden kan komma att markanvisas. efter att detaljplanen vunnit laga kraft. 

DETALJPLAN
Planarbete pågår.

FASTIGHETSFÖRHÅLLANDEN
Marken ägs av Borlänge kommun.

Senast uppdaterad: 21 februari 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här