Borlänge kommuns logotyp

Västra Borlänge

Ett av Borlänges utvecklingsområden där bostäder, skola och vårdboende planeras. I området ser vi en variation av upplåtelseformer och att flera aktörer bygger. Totalt kan ca 400 bostäder byggas.

DETALJPLAN
Området är inte planlagt.

FASTIGHETSFÖRHÅLLANDEN
Marken ägs av Borlänge kommun.