Borlänge kommuns logotyp

Vattenparken

Stora investeringar har genomförts för att skapa en vattenpark i ett unikt läge med närhet till både Borlänge centrum, Kupolen och handelsområdet Norra backa.

Området ligger 700m från resecentrum. Ca 160 bostäder kan byggas på området som är 7600 kvm stort.

DETALJPLAN
En detaljplan för bostäder finns på delar av området. Det pågår ett planarbete med syfte att även tillåta bostäder på återstående delar av området.

FASTIGHETSFÖRHÅLLANDEN
Marken ägs av Borlänge kommun.

RISK, ANMÄRKNING
Buller