Borlänge kommuns logotyp

Markanvisningstävling Ornäs hamn

Borlänge kommun har bjudit in till markanvisningstävling för utformning och uppförande av nya bostäder och utveckling av miljön vid Ornäs hamn. Tävlingsområdet har ett attraktivt och efterfrågat läge mitt i FalunBorlänge-regionen, med utsikt över sjön Runn, Borlänges största småbåtshamn och det vackra kulturlandskapet.

Vinnare utsedd!

Loft Living av White Arkitekter Uppsala i samarbete med Lillskär AB har utsetts av juryn till det vinnande förslaget för Ornäs hamn. Till grund ligger en helhetsbedömning utifrån syftet att utforma ett attraktivt område för nya bostäder och att utveckla området närmast sjön som allmän strandpark. Loft Living är det förslag som projektet nu kommer att arbeta vidare utifrån i kommande detaljplaneprocess.

Vinnande förslaget i sin helhet PDF

Bedömningsgruppens motivering till det vinnande förslaget:

Bedömningsgruppen anser att Loft Livings lantliga urbanism är en välkommen förnyelse av den svenska byn. Förslaget är en samtida och mycket elegant tolkning av radbyn - med loftgångshus tätt placerade längs smala gränder med storslagna utblickar mot Ösjön. De oregelbundna kvarteren förankras lyhört i det omgivande öppna kulturlandskapets stråk, utblickar och landmärken.

Loft living

Juryarbetet med bedömning av alla tre tävlingsbidrag samt motivering till det vinnande förslagetPDF

Samtidigt vill vi passa på att tacka övriga deltagande tävlingsteam för ambitiösa och genomarbetade förslag. Andraplatsen gick till förslaget Utblick Ornäs av Arkitekterna Krook & Tjäder och Karavan landskapsarkitekter i samarbete med OBOS Sverige. Tredjeplatsen gick till förslaget Ornäsbjörken av Tina Wik Arkitekter i samarbete med Västkuststugan och Gruvstaden.

Tävlingsbidragen Utblick Ornäs och Ornäsbjörken kan ses i sin helhet nedan:

Utblick OrnäsPDF

OrnäsbjörkenPDF

Tävlingsprogrammet

Tävlingsprogrammet har varit det dokument som tävlingen utgått från. I tävlingsprogrammet beskrivs tävlingsområdets förutsättningar, genomförda utredningar, kommunens vision för området samt detaljerad information om tävlingens upplägg och genomförande.

TävlingsprogrammetPDF.