Borlänge kommuns logotyp

Pågående markanvisningar

För närvarande pågår två markanvisningar i Borlänge kommun.

Borlänge kommun bjuder in till markanvisningstävling för utformning och uppförande av nya bostäder och utveckling av miljön vid Ornäs hamn