Borlänge kommuns logotyp

Pågående markanvisningar

Borlänge kommun bjuder in till markanvisningstävling för utformning och uppförande av nya bostäder och utveckling av miljön vid Ornäs hamn