Borlänge kommun

Inbjudan till markanvisning av fastigheten Borlänge Lärarinnan 7

Borlänge kommun bjuder in till försäljning genom anbud av fastigheten Lärarinnan 7. Anbud ska vara Borlänge kommun till handa senast 2020-08-14, frågor gällande markanvisningen vara inkomna senast 2020-06-23.

Detaljerad information finns i dokumentet nedan.

  • Ingen giltig användare vald.