Borlänge kommuns logotyp

Luften i Borlänge

Miljökontoret gjorde kontinuerliga mätningar av luftföroreningar i Borlänge centrum mellan 1990-1999. Under 2002-2010 har Dalarnas Luftvårdsförbund i samarbete med Länsstyrelsen och länets kommuner genomfört mätningar av luftkvaliteten i respektive kommuns huvudort.

2005/2006 samt 2008 deltog kommunen i ett projekt, som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet AB, kallat URBAN. URBAN-projektet har pågått i 20 år och små och medelstora kommuner i hela landet deltar. Läs mer om mätningarna via länkarna nedan. På IVL:s hemsida kan du läsa mer om URBAN-projektet samt ta del av rapporter med resultat för de olika mätsäsongerna.

En rapport togs fram 2004 som beskriver luftkvalitetens utveckling i Borlänge och de mätningar som gjorts genom åren. Den finns att läsa nedan.

Mätningar i Borlänge centrum

2008

Under hela 2008 satt en mätutrustning monterad på Stationsgatan 16 (tidigare posten) i Borlänge centrum. Mätningar av kvävedioxid (NO2), sot, flyktiga organiska kolväten (VOC) och partiklar av en viss storlek (PM10) genomfördes.

Resultat av mätningarna finns presenterade i ett dokument nedan.

Vinterhalvåret 2005/2006, URBAN-projektet

Under vinterhalvåret 2005/2006 satt mätutrustning monterad utanför Handelsbanken på Stationsgatan nära korsningen med Borganäsvägen. Under perioden oktober-mars mättes kvävedioxid (NO2), sot och flyktiga organiska kolväten (VOC) och oktober-april mättes partiklar av en viss storlek (PM10).

Resultat från mätningarna visar att man klarade de miljökvalitetsnormer som finns. Däremot låg halterna av PM10 så högt att man ska fortsätta mäta detta framöver. När det gäller NO2 ligger medelvärdet för mätperioden i nivå med miljömålet för 2010, d.v.s. 20 µg/m3. Om ytterligare information önskas om de genomförda mätningarna kontakta miljökontoret.

Dalarnas luftvårdsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Luften i borlange Pdf, 504 kB, öppnas i nytt fönster.

Luftmätningar 2008 Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.