Borlänge kommuns logotyp

Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga nytt, ändra eller riva behövs ofta någon form av tillstånd eller lov. Här hittar du våra e-tjänster och guider för att söka bygglov, för anmälan med mera.

Det är Bygg- och kartkontoret som har hand om dessa frågor i Borlänge kommun. Verksamheten styrs av plan- och bygglagen och miljöbalken.

Det är olika regler för bygglov om du ska bygga inom detaljplanelagt område eller inte.

Kontakta Servicecenter om du har frågor.

Till e-tjänst för bygglov Länk till annan webbplats.

Guider för bygglov

Information från Boverket - Får jag bygga? Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Information om möten vid bygglovsansökan

Med anledning av pågående coronapandemi och Folkhälsomyndighetens allmänna råd försöker vi på bygg- och kartkontoret undvika fysiska möten. Om ditt ärende kräver att du träffar en bygglovshandläggare föredrar vi att mötet sker digitalt, via länk.

Boka ett digitalt möte

För att boka ett digitalt möte kontaktar du din/en bygglovshandläggare som skickar ut en digital mötesinbjudan, till den mailadress som du angivit. Mötesinbjudan innehåller en länk som du klickar på den tid och dag som du och bygglovshandläggaren har kommit överens om. Bygglovshandläggaren kommer då att möta dig via webbkamera och mikrofon.

Arbetsplatsbesök och tekniskt samråd

Om du har ett arbetsplatsbesök inbokat önskar vi att vi kan hjälpas åt att minimera antalet deltagare för att smittspridning ska undvikas.

Cykelparkering för moderna fastigheter

Grönt parkeringsköp innebär att den som bygger kan minska parkeringstalet för bil genom åtgärder som främjar en hållbar mobilitet. Det gröna parkeringsköpet görs genom ett avtal med kommunen inför bygglovs-prövning. Det är kommunen som bedömer vad för åtgärder som ger vilken reduktion av bilparkeringstalen. För dig som bygger kan det gröna parkeringsköpet innebära ökad vinst samtidigt som du bidra till en mer hållbar stadsutveckling.

Mer information om "Cykelparkering för moderna fastigheter" finns på sidan "En verktygslåda i mobility management"