Borlänge kommuns logotyp

Bygga nytt, ändra eller riva

Om du vill bygga något helt nytt, eller ändra något på en befintlig byggnad så behöver du oftast ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Här hittar du våra e-tjänster och guider för att söka bygglov och för anmälan.

Till e-tjänst för bygglov Länk till annan webbplats.

Guider för bygglov

Information från Boverket - Får jag bygga? Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Ring direkt till kommunens bygglovshandläggare

Du kan ringa direkt till våra bygglovshandläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Öppettider telefon: tisdag 12.30-14.30, torsdag 08.00-10.00

Bygglovsavdelningen: 0243-22 22 60

Övrig tid når du oss via servicecenter: 0243-740 00
Öppettider telefon: måndag - fredag, 08.00-16.30

Öppet hus på Palladium

Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar att bjuda in till öppet hus fem gånger per år. Där får allmänheten komma och ställa frågor kopplat till bygglov, förhandsbesked, strandskydd, enskilda avlopp, detaljplaner m.m. direkt till handläggarna. Välkommen!

Dag: Onsdag 15 maj
Tid: 15.00-18.00
Plats: Palladium (Sveatorget)

I samband med din ansökan ger du samtycke att vi samlar in namn- och företags-/föreningsuppgifter för mätning av servicegrad. Informationen samlas in av bygg- och kartkontoret, och det är Kommunstyrelsen, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge som är personuppgiftsansvarig. Vi delar dina uppgifter med Origo Group på uppdrag av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Origo Group kontaktar sökande part för servicemätning i syfte att Borlänge kommun ska få återkoppling i hur vi upplevs som myndighet.

Samtycket är giltigt tills vidare. Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@borlange.se. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.