Borlänge kommuns logotyp

Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga nytt, ändra eller riva behövs ofta någon form av tillstånd eller lov. Här hittar du våra e-tjänster och guider för att söka bygglov och för anmälan mm.

Det är Bygg- och kartkontoret som har hand om dessa frågor i Borlänge kommun. Verksamheten styrs av plan- och bygglagen och miljöbalken.

Det är olika regler för bygglov om du ska bygga inom detaljplanelagt område eller inte.

Kontakta Servicecenter om du har frågor.

Till e-tjänst för bygglovlänk till annan webbplats

Guider för bygglov

Information från Boverket - Får jag bygga?PDF