Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga nytt, ändra eller riva behövs ofta någon form av tillstånd eller lov. Här får du information om hur du går tillväga och vad du bör tänka på.

Det är bygg- och kartkontoret som har hand om dessa frågor i Borlänge kommun. Verksamheten styrs av plan- och bygglagen och miljöbalken.

Det är olika regler för bygglov om du ska bygga inom detaljplanelagt område eller inte.

Kontakta oss om du har frågor om din fastighet, för att få råd och idéer eller information om hur du gör en ansökning/anmälan. 

Guider för bygglov

Till e-tjänst

Hitta snabbt

Lediga tomter för småhus

Borlänge kommun har ett antal obebyggda småhustomter som finns ute till försäljning. Dessa tomter förmedlas via kommunens tomtkö – du som är intresserad av att köpa en tomt av kommunen måste först ställa dig i tomtkön och sedan finns möjligheten att reservera en tomt.

Bygglov

När kommunen behandlar en ansökan om bygglov bedömer man om ett byggprojekt uppfyller de krav som finns. Kraven finns i första hand i detaljplaner, plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.

Sidan senast uppdaterad