Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga nytt, ändra eller riva behövs ofta någon form av tillstånd eller lov. Här hittar du våra e-tjänster och guider för att söka bygglov och för anmälan mm.

Det är Bygg- och kartkontoret som har hand om dessa frågor i Borlänge kommun. Verksamheten styrs av plan- och bygglagen och miljöbalken.

Det är olika regler för bygglov om du ska bygga inom detaljplanelagt område eller inte.

Kontakta Servicecenter om du har frågor.

 

Till e-tjänst

Guider för bygglov

Hitta snabbt

Lediga tomter för småhus

Borlänge kommun har ett antal obebyggda småhustomter som finns ute till försäljning. Dessa tomter förmedlas via kommunens tomtkö – du som är intresserad av att köpa en tomt av kommunen måste först ställa dig i tomtkön och sedan finns möjligheten att reservera en tomt.

Bygglov

När kommunen behandlar en ansökan om bygglov bedömer man om ett byggprojekt uppfyller de krav som finns. Kraven finns i första hand i detaljplaner, plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.

Sidan senast uppdaterad