Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Altan, uteplats och skärmtak

Ska du bygga en altan, ett skärmtak eller en skyddad uteplats? Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan du få göra detta utan att söka bygglov. Det krävs dock att du håller dig till vissa mått.

Bygga en altan

Guide - Bygga altan, veranda eller balkong

Till e-tjänst

Du kan få bygga en altan utan bygglov om altangolvet inte är högre än 1,5 meter från marken.

En altan kräver bygglov om:

  • den byggs så att det blir ett rum under, som ett förråd, en källare eller ett garage
  • den byggs ovanpå en byggnad eller i ett takfall
  • om den påverkar byggnadens utseende avsevärt. Detta gäller även om altangolvet är under 1,5 meter

Tänk på att visa extra hänsyn till dina grannar. Det gäller särskilt på mindre tomter där även lite lägre altaner ofta ger en ökad insyn som kan upplevas negativt.

Bygga en skyddad uteplats

Plank till en skyddad uteplats får byggas utan bygglov inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus om:

  • planket inte är högre än 1,8 meter från altanen
  • avståndet till tomtgränsen är minst 4,5 meter

Om du vill glasa in en uteplats räknas det som en tillbyggnad och kräver därför bygglov.

Bygga ett skärmtak

Du får bygga skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger och entréer på en- eller tvåbostadshus utan bygglov om:

  • takens sammanlagda yta inte är större än 15,0 kvadratmeter
  • avståndet från skärmtak till tomtgränsen är minst 4,5 meter
  • Eller pooltak som ej överstiger 1,2 meter från medelmarknivån

Avstånd till gräns mot granne, gata, park och strand

Om dina grannar går med på att du bygger annars bygglovsbefriade murar, plank, pooltak och skärmtak närmare tomtgränsen än 4,5 meter, behöver du inte ansöka om bygglov. Intyget skall vara skriftligt.

Bygglov krävs alltid om:

  • muren, planket, pooltaket eller skärmtaket ska placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter mot gata, väg eller allmän plats
  • din granne inte ger sitt medgivande. Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt för att undvika eventuella missförstånd i framtiden

Tänk på att du inte får bygga plank och murar så att de hindrar sikten vid utfarter och korsningar.

Undantag

Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser. Dessa kan gälla till exempel inom kulturhistoriskt intressanta miljöer. Det innebär att i dessa områden kan det behövas bygglov för åtgärder som annars inte kräver lov.

Bor du utanför område med detaljplan eller sammanhållen bebyggelse, finns det flera åtgärder som i vissa fall inte kräver bygglov. Det kan vara en liten tillbyggnad, annan komplementbyggnad än friggebod, murar och plank.

Kontakta gärna bygglovhandläggarna om du är osäker på vad som gäller för det du vill göra.

Sidan senast uppdaterad