Borlänge kommuns logotyp

Att använda massor

Om du vill återanvända överskotts- eller avfallsmassor vid en byggnation kan det krävas en anmälan till miljönämnden.