Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Att använda massor

Om du vill återanvända överskotts- eller avfallsmassor vid en byggnation kan det krävas en anmälan till miljönämnden.

Att använda massor

Om du planerar att använda avfall/massor för anläggningsändamål, t ex för vägbyggnad, bullervall eller som utfyllnadsmaterial kan du vara skyldig att göra en anmälan till miljönämnden.

Sidan senast uppdaterad