Borlänge kommuns logotyp

Avgifter och taxor

När du ansöker om bygglov eller lämnar in en anmälan får du betala en avgift. Avgiften går efter en taxa som kommunfullmäktige har beslutat.

Avgiften är till för att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Storleken på avgiften beror på vad som behöver göras och hur pass komplicerat det är. I avgiften ingår till exempel kostnaden för:

  • Prövning av bygglov
  • Hörande av grannar i vissa fall
  • Delgivning för laga kraft
  • Tekniskt samråd
  • Startbesked
  • Platsbesök
  • Slutsamråd

Att bygga hus är en lång process. I Konsumentverkets och Boverkets gemensamma informationssida "OmBoende" kan du ta del av information om kostnader för att bygga nytt.

Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen inklusive mät- och karttaxa Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.