Borlänge kommuns logotyp

Exempel på ritningar

Oavsett vad man ska bygga på sin tomt så behöver man illustrera med ritningar. Här nedan följer exempel på olika typer av ritningar som kan behövas.

Fasadritningar, skala 1:100

 • Byggnadens alla fasader
 • Befintlig och blivande mark
 • Väderstreck för aktuell fasad

Planritning, skala 1:100

 • Alla våningsplan, även källare och loft.
 • Alla yttre mått, både för befintliga och tillkommande delar
 • Redovisa rumsfunktioner
 • Sektionsmarkeringar

Sektionsritning, skala 1:100

 • Byggnadshöjd
 • Nockhöjd
 • Rumshöjd
 • Taklutning 

Situationsplan, skala 1:500

 • Alla byggnader ska vara redovisade
 • Byggnationens placering och mått ska vara tydligt utsatta
 • Föreslagen färdig golvhöjd (F.G.)
 • Vid tillbyggnad är det viktigt att du markerar de nya byggnadsdelarna tydligt

Senast uppdaterad: 09 mars 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här