Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Exempel på ritningar

Oavsett vad man ska bygga på sin tomt så behöver man illustrera med ritningar. Här nedan följer exempel på olika typer av ritningar som kan behövas.

Fasadritningar, skala 1:100

 • Byggnadens alla fasader
 • Befintlig och blivande mark
 • Väderstreck för aktuell fasad

Planritning, skala 1:100

 • Alla våningsplan, även källare och loft.
 • Alla yttre mått, både för befintliga och tillkommande delar
 • Redovisa rumsfunktioner
 • Sektionsmarkeringar

 

Sektionsritning, skala 1:100

 • Byggnadshöjd
 • Nockhöjd
 • Rumshöjd
 • Taklutning 

 

Situationsplan, skala 1:500

 • Alla byggnader ska vara redovisade
 • Byggnationens placering och mått ska vara tydligt utsatta
 • Föreslagen färdig golvhöjd (F.G.)
 • Vid tillbyggnad är det viktigt att du markerar de nya byggnadsdelarna tydligt

 

 

 

Sidan senast uppdaterad