Borlänge kommuns logotyp

Eget avlopp

Du behöver söka tillstånd hos miljökontoret när du inrättar en avloppsanläggning med vattentoalett eller ansluter en vattentoalett till en befintlig avloppsanläggning.

Om avloppsanläggning enbart är för BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättavlopp) räcker det oftast att du skickar in en anmälan.

När du ansöker om tillstånd eller lämnar in en anmälan får du betala en avgift. Avgiften går efter en taxa som kommunfullmäktige har beslutat och är till för att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.

Mer information om eget avlopp