Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Eget avlopp

Du behöver söka tillstånd hos kommunen när du inrättar en avloppsanläggning med vattentoalett eller ansluter en vattentoalett till en befintlig avloppsanläggning.

Om avloppsanläggning enbart är för BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättavlopp) räcker det oftast att du skickar in en anmälan

När du ansöker om tillstånd eller lämnar in en anmälan får du betala en avgift. Avgiften går efter en taxa som kommunfullmäktige har beslutat.

Avgiften är till för att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.

Sidan senast uppdaterad