Dela sidan på sociala medier

Guider för bygglov, anmälan och strandskyddsdispens

I våra guider nedan beskriver vi hur du går tillväga för att göra en ansökan och vilka bilagor du ska bifoga. Guiden avslutas med att du kan göra din ansökan.

Starta din guide genom att välja länk nedan.

Bygga altan, veranda eller balkong

Bygga Attefallshus eller annan attefallsåtgärd

Bygga bostadshus eller fritidshus

Bygga brygga

Bygga flerbostadshus

Bygga industri eller verkstad

Bygga komplementbyggnad

Bygga staket, mur eller plank

Bygga stall

Bygga större byggnader

Glasa in altan, veranda eller balkong

Installera eldstad

Montera solfångare

Måla om, byta fasad eller takläggningsmaterial

Sätta upp skylt eller ljusanordning

Söka förhandsbesked

Söka strandskyddsdispens

Ändra fönster eller dörrar

Sidan senast uppdaterad