Borlänge kommun

Ändra fönster eller dörrar

Steg 1 av 4

Inledning

Inom riksintresse för kulturmiljö och områdesbestämmelser krävs det att du söker bygglov för åtgärden.

I den här guiden vad du behöver tänka på om du vill göra en väsentlig ändring av fönster eller dörrar på ditt hus. 

Reglerna och krav på lov är olika beroende på om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område. 

Inom detaljplanerat område

Det krävs bygglov för att till exempel ändra utseende, storlek och placering av fönster och dörrar i fasaden. Om byggnaden omfattas av skyddsbestämmelser så kan åtgärden vara anmälnings- eller bygglovspliktig även om ett fönsterbyte eller ommålning av fasaden inte ändrar utseende nämnvärt. 

Utanför detaljplanerat område

Utanför ett detaljplanerat krävs inte bygglov för att till exempel ändra fönster och dörrar i fasaden. 

Avgift

En avgift tas ut vid prövningen av din ansökan. Vi tar även ut en avgift för det arbete vi har lagt ner om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det. 

Handläggningstid

Handläggningstiden är normalt max 10 veckor från det att ansökan är komplett. Vi får in många ansökningar på våren. Om det är möjligt så välj att ansöka en annan period.

Till steg 2 av 4 - Förberedelser