Borlänge kommuns logotyp

3 Ändra fönster eller dörrar

Steg 3 av 4

Bilagor som behövs i din ansökan 

I din ansökan ska följande bilagor/ritningar bifogas:

Använd inte rutat eller linjerat papper (för läsbarhet vid arkivering).

Exempelritning fasadändring bostadshus Pdf, 103.4 kB.

Situationsplan

Situationsplanen ska vara i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000
Med befintliga byggnader redovisade och uppgift om aktuell byggnad. 

Planritning

Planritningen ska vara i skala 1:100.
Med redovisning av eventuella nya placeringar/storlekar av fönster/dörrar etc. 

Fasadritning

Fasadritningen ska vara i skala 1:100.
Med uppgifter om ändrade fönster/dörrar etc.

Teknisk beskrivning 

En teknisk beskrivning är en handling som beskriver projektets tekniska delar, beskriv så beskrivande som möjligt inifrån och ut vad det är du ska göra.

Förslag till kontrollplan

Kontrollplanens syfte är bl.a. att säkerställa så de tekniska egenskapskraven uppfylls. (Bärförmåga, säkerhet i händelse av brand, hygien, hälsa, miljö, säkerhet vid användning, skydd mot buller, energihushållning, isolering, lämplighet för avsett ändamål, tillgänglighet, hushållning med vatten och avfall).

Till kontrollplan

Till steg 4 av  4 - Ansökan