Borlänge kommuns servicecenter
0243-740 00
Öppettider: måndag - fredag 08.00-16.30
Dela sidan på sociala medier

Bygga altan, veranda eller balkong

Steg 1 av 6

Inledning

Om du ska bygga en altan eller veranda med väggar eller tak behöver du söka bygglov eller göra en anmälan. Det finns vissa undantag för en- och tvåbostadshus. Är du osäker på vad som krävs kan du höra av dig till Servicecenter. Bygglovet eller anmälan söker du hos Bygg- och kartkontoret genom vår e-tjänst eller via pappersblankett. I den här guiden går vi igenom vilka uppgifter du behöver innan du kan söka ditt bygglov eller göra din anmälan.  

Information om altan och bygglovsbefriad altan (fr.o.m. 1 juli 2019)

Informationslänk nedan till Boverket gällande information om altan och bygglovsbefriade altaner fr.o.m. 1 juli 2019.  Det är viktigt att läsa hela textinformationen hos Boverket.

https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/altaner-uteplatser-och-uterum/

För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
  • Altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som inte påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt
  • Altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
  • Altanen ska vara en uteplats på marken
  • Altanen får inte vara högre än 1,8 meter och inte byggas med tak
  • Altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
  • Altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
  • Inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt
  • Den bygglovsbefriade altanen (om man uppfyller ovanstående kriterier) får uppföras både inom och utanför detaljplanelagt område men inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt - kontakta servicecenter eller bygglovhandläggare för att veta om det ligger inom dessa områden.
  • Det krävs ingen anmälan för åtgärden och det krävs inte heller något start- eller slutbesked.

Till steg 2 av 6 - Förberedelser

Sidan senast uppdaterad