Borlänge kommuns servicecenter
0243-740 00
Öppettider: måndag - fredag 08.00-16.30
Dela sidan på sociala medier

Bygga altan, veranda eller balkong

Steg 1 av 6

Inledning

Om du ska bygga en altan eller veranda med väggar eller tak behöver du söka bygglov eller göra en anmälan. Det finns vissa undantag för en- och tvåbostadshus utanför sammanhållen bebyggelse. Är du osäker på vad som krävs kan du höra av dig till Servicecenter. Bygglovet söker du hos Bygg- och kartkontoret genom vår e-tjänst eller via pappersblankett. I den här guiden går vi igenom vilka uppgifter du behöver innan du kan söka ditt bygglov eller göra din anmälan.  

Bygglovsbefriad altan (from 2019-07-01) information

 • Om en altan till ett en- och tvåbostadshus kräver bygglov för att den är en tillbyggnad eller en sådan ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt kan den vara bygglovsbefriad.
 • Lovbefrielsen gäller inte för en fristående altan som kräver bygglov för att den är en nybyggnad.

För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som inte påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt
 • altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
 • altanen ska vara en uteplats på marken
 • altanen får inte vara högre än 1,8 meter och inte byggas med tak
 • altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
 • altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
 • inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt
 • Den bygglovsbefriade altanen (om man uppfyller ovanstående kriterier) får uppföras både inom och utanför detaljplanelagt område men inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt- kontakta servicecenter/bygglovhandläggare för att veta om det ligger inom dessa områden.
 • Det krävs ingen anmälan för åtgärden och det krävs inte heller något start- eller slutbesked.

Till steg 2 av 6 - Förberedelser

Sidan senast uppdaterad