Borlänge kommuns logotyp

Bygga altan, veranda eller balkong

Steg 1 av 6

Inledning

Om du ska bygga en altan eller veranda med väggar eller tak behöver du söka bygglov eller göra en anmälan. Det finns vissa undantag för en- och tvåbostadshus. Är du osäker på vad som krävs kan du höra av dig till Servicecenter. Bygglovet eller anmälan söker du hos Plan- och byggkontoret genom vår e-tjänst eller via pappersblankett. I den här guiden går vi igenom vilka uppgifter du behöver innan du kan söka ditt bygglov eller göra din anmälan. 

Information om altan och bygglovsbefriad altan

Informationslänk nedan till Boverket gällande information om altan och bygglovsbefriade altaner från och med 1 juli 2019. Det är viktigt att läsa hela textinformationen hos Boverket.

Till Boverkets information om altaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
  • Altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som inte påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt
  • Altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
  • Altanen ska vara en uteplats på marken
  • Altanen får inte vara högre än 1,8 meter och inte byggas med tak
  • Altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
  • Altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
  • Inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt
  • Den bygglovsbefriade altanen (om man uppfyller ovanstående kriterier) får uppföras både inom och utanför detaljplanelagt område men inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt - kontakta servicecenter eller bygglovhandläggare för att veta om det ligger inom dessa områden.
  • Det krävs ingen anmälan för åtgärden och det krävs inte heller något start- eller slutbesked.

Till steg 2 av 6 - Förberedelser