Borlänge kommuns logotyp

5 Bygga altan, veranda eller balkong

Steg 5 av 6

Sammanfattning

Din ansökan måste vara komplett och fackmannamässigt utförd för att vi ska kunna handlägga den. Lämna in din ansökan i god tid innan du planerar att starta ditt byggprojekt.

Påbörja inte ditt byggprojekt innan du har fått ett startbesked  samt att bygglovet vunnit giltighet (vunnit laga kraft eller verkställighet) och använd inte byggnaden förrän du får ett slutbesked om inte Plan- och byggkontoret har beslutat något annat i ditt startbesked. Vill du läsa mer om bygglov kan du besöka Boverkets webbplats.

Till steg 6 av 6 - Gör din ansökan