Borlänge kommuns servicecenter
0243-740 00
Öppettider: måndag - fredag 08.00-16.30
Dela sidan på sociala medier

Bygga Attefallsbyggnad eller annan attefallsåtgärd

Steg 1 av 8

Inledning

Om du ska utföra någon av nedanstående så kallade Attefallsåtgärder behöver du göra en anmälan enligt plan- och bygglagen. Anmälan gör du hos Bygg- och kartkontoret genom vår e-tjänst eller via pappersblankett.

  • Bygga ett så kallat Attefallshus (komplementbyggnad) på maximalt 25 kvadratmeter som ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Läs mer om vilka regler som gäller kring just Attefallshus på Boverkets webbplats.

  • Bygga högst en tillbyggnad med en bruttoarea på maximalt 15 kvadratmeter. Gäller tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus. Läs mer om vilka regler som gäller för just för denna åtgärd på Boverkets webbplats.

  • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. För att det ska vara bygglovsfritt får du inte göra några yttre ändringar på byggnaden. Läs mer om vilka regler som gäller för just för denna åtgärd på Boverkets webbplats.

  • Bygga högst två takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Gäller till ett en- eller tvåbostadshus. Läs mer om vilka regler som gäller för just denna åtgärd på Boverkets webbplats.

Tänk på

I vissa fall kan din åtgärd i stället kräva ett bygglov. Bygglov krävs till exempel om din byggnation ska utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla eller inom områden som utgör riksintresse för totalförsvaret.

Är du osäker på om åtgärden i stället kräver en ansökan om bygglov kan du höra av dig till Servicecenter. 

Till steg 2 av 8 - Förberedelser

Sidan senast uppdaterad