Borlänge kommuns logotyp

Bygga Attefallsbyggnad eller annan attefallsåtgärd

Steg 1 av 8

Inledning

Om du ska utföra någon av nedanstående så kallade attefallsåtgärder behöver du göra en anmälan enligt plan- och bygglagen. Anmälan gör du hos Plan- och byggkontoret genom vår e-tjänst eller via pappersblankett.

  • Bygga en komplementbyggnad på maximalt 25,0 kvadratmeter som ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Till exempel ett garage, förråd, växthus eller en gäststuga. Läs mer om vilka regler som gäller kring just Attefallshus på Boverkets webbplats.
  • Bygga ett komplementbostadshus på maximalt 30,0 kvadratmeter. Ett komplementbostadshus är en självständig bostad byggd som ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Läs mer om vilka regler som gäller kring just Attefallshus på Boverkets webbplats.
  • Bygga högst en tillbyggnad med en bruttoarea på maximalt 15 kvadratmeter. Gäller tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus. Läs mer om vilka regler som gäller för just för denna åtgärd på Boverkets webbplats.
  • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. För att det ska vara bygglovsfritt får du inte göra några yttre ändringar på byggnaden. Läs mer om vilka regler som gäller för just för denna åtgärd på Boverkets webbplats.
  • Bygga högst två takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Gäller till ett en- eller tvåbostadshus. Läs mer om vilka regler som gäller för just denna åtgärd på Boverkets webbplats.

Tänk på

I vissa fall kan din åtgärd i stället kräva ett bygglov. Bygglov krävs till exempel om din byggnation ska utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla eller inom områden som utgör riksintresse för totalförsvaret.

Är du osäker på om åtgärden i stället kräver en ansökan om bygglov kan du höra av dig till Servicecenter.


Till e-tjänst- och blankettportalen Länk till annan webbplats.

Boverket: allmänt om Attefallshus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boverket: Frågor och svar om Attefallshus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Till steg 2 av 8 - Förberedelser