Borlänge kommuns logotyp

2 Bygga Attefallsbyggnad eller annan attefallsåtgärd

Steg 2 av 8

Förberedelser

Ta fram ritningar

Innan du kan skicka in din anmälan måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med anmälan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska skicka in din anmälan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig att ta fram ritningar.

Använd inte rutat eller linjerat papper (för läsbarhet vid arkivering).

Ta reda på om du behöver söka strandskyddsdispens

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område måste du samtidigt som du gör en anmälan även ansöka om strandskyddsdispens för din byggnation. Mer information om strandskyddsdispens hittar du i slutet av denna guide. Är du osäker på om din fastighet ligger inom strandskyddat område eller inte, hör av dig till Servicecenter.

 

Till steg 3 av 8 - Bilagor