Borlänge kommuns logotyp

5 Bygga Attefallsbyggnad eller annan attefallsåtgärd

Steg 5 av 8

Anmälan, handläggning och avgift

Har du e-legitimation kan du ansöka via vår e-tjänst. Ansökan via e-tjänst kan hanteras snabbare, och du kan göra din ansökan direkt, utan att hämta några blanketter.

I andra hand ansöker du via vår blankett och skickar in den tillsammans med dina bilagor.

Vår handläggning

När din ansökan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Därefter delas den ut till en handläggare. Handläggaren går igenom din ansökan för att se om den är komplett. Om din ansökan behöver kompletteras med uppgifter eller ritningar skickar handläggaren ett meddelande till dig där du uppmanas att lämna in de uppgifter/handlingar som saknas.

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden är normalt max 4 veckor från det att ansökan är komplett. Behöver vi kontakta dig för att be dig komma in med kompletteringar, kan handläggningstiden bli längre än 4 veckor. Lämna därför in alla dina bilagor och ansökningar samtidigt, så går handläggningen fortare.

På våren får vi in många ansökningar. Lämna därför gärna in din ansökan en annan period om du har möjlighet.

Hur mycket kostar det?

För vårt arbete med ditt ärende tar vi ut en handläggningsavgift. Handläggningsavgiftens storlek beror på omfattningen av byggnadsåtgärden och vilka handläggningssteg som behövs. Vi tar ut en avgift för det arbete vi har lagt ner även om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det. Ett ärende kan avvisas om du till exempel inte skickar in kompletteringar inom en viss tid.

 

Till steg 6 av 8 - Efter startbesked