Borlänge kommuns logotyp

6 Bygga Attefallsbyggnad eller annan attefallsåtgärd

Steg 6 av 8

Efter beslut om startbesked

Att få ett beslut om startbesked är inte samma sak som att du får börja bygga. Du får börja bygga först när du har fått ett startbesked från Bygg- och kartkontoret och det har vunnit laga kraft. Du får heller inte börja använda din byggnad förrän du har fått ett slutbesked. Slutbesked får du när du har skickat in handlingar som visar att du har uppfyllt alla de krav som gällde för ditt bygglov och startbesked.

Om du påbörjar byggnationen utan startbesked, eller börjar använda byggnaden utan slutbesked, bryter du mot plan- och bygglagen och måste betala en byggsanktionsavgift.

I startbeskedet står vilken kontrollplan som gäller för ditt bygge, vilka villkor som gäller, vilka handlingar du ska lämna in efter ditt bygge för att få slutbesked och vad som gäller för eventuellt utstakning av huset. Du kan läsa mer om kontrollansvarig, kontrollplan och utstakning i den här guidens sista steg.

 

Till Steg 7 av 8 - Sammanfattning