Borlänge kommuns logotyp

7 Bygga Attefallsbyggnad eller annan attefallsåtgärd

Steg 7 av 8

Sammanfattning

Din anmälan måste vara komplett och fackmannamässigt utförd för att vi ska kunna handlägga den.

Lämna in din anmälan i god tid innan du planerar att starta byggprojektet.

Påbörja inte ditt byggprojekt innan du fått ett startbesked och använd inte byggnaden förrän du får ett slutbesked.

Vid nybyggnation ska kraven i Boverkets byggregler uppfyllas.

 

Till Steg 8 av 8 - Gör din anmälan