Borlänge kommuns logotyp

Bygga bostadshus eller fritidshus

Steg 1 av 7

Inledning

Om du ska bygga nytt eller bygga till ett bostadshus eller fritidshus måste du ansöka om bygglov. Du ansöker om bygglov hos Plan- och byggkontoret. Du kan ansöka både via vår e-tjänst eller på pappersblankett. E-tjänsten och blanketten finns i den här guidens sista steg.

Regler och krav

Reglerna och kraven för bygglov kan vara olika beroende på om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanerat område. En detaljplan reglerar byggrätten, det vill säga hur bland annat området får bebyggas, byggnadernas maxstorlek, maxhöjd, utseende och placering. Är du osäker på vad som gäller, hör av dig till Servicecenter.

Förhandsbesked

Om du ska bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område har du möjlighet att, innan du söker om bygglov, ansöka om förhandsbesked. I ett förhandsbesked får du svar på om det över huvud taget är möjligt att bygga det du har tänkt. Om du får ett positivt förhandsbesked går du vidare och ansöker om bygglov. Du kan läsa mer om förhandsbesked i en separat guide.

Till steg 2 av 7 - Förberedelser