Borlänge kommuns logotyp

2 Bygga bostadshus eller fritidshus

Steg 2 av 7

Förberedelser

Ritningar till ansökan

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska skicka in din ansökan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig att ta fram ritningar. 

Anlita en kontrollansvarig

Under projektets gång behöver du i de flesta fall en certifierad kontrollansvarig. Är du osäker på om din byggnation kräver en kontrollansvarig eller inte, hör av dig till bygglovhandläggare via Servicecenter.

Den kontrollansvariga (KA)  ska vara med och se till att lagstiftningen följs i ditt byggprojekt, genom att bland annat ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen följs. En KA ska vara certifierad  och ha en självständig ställning, vilket innebär att denna inte får vara släkt med eller arbeta med samma företag som den som bygger. Du kan själv hitta certifierad KA på Boverkets hemsida. Tänk på att du måste kontakta KA före du anmäler denne i ditt ärende. 

KA hjälper dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och är med vid arbetsplatsbesök. Den skriver sedan det utlåtande som är underlag för Bygg- och kartkontorets slutbesked. 

För att du ska vara säker på att du har en kontrollansvarig som kan hjälpa dig med ditt projekt bör du anlita en kontrollansvarig i god tid. Du ska även ange uppgifter om den kontrollansvariga i din bygglovsansökan.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan beställer du från Bygg- och kartkontorets kartenhet via en pappersblankett. Vi gör kartan på beställning, och det kan därför ta några veckor innan du får den. Eftersom kartan ska bifogas med din ansökan bör du beställa den minst 1 månad innan du ska lämna in din ansökan. Vi tar ut en avgift för att tillverka kartan. 

Ta reda på om du behöver söka strandskyddsdispens

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område måste du innan du söker bygglov även ansöka om strandskyddsdispens för din byggnation. Ansökan för strandskydd görs separat.

Du kan göra din ansökan om strandskyddsdispens i e-tjänsten samtidigt som ansökan om bygglov. Är du osäker på om din fastighet ligger inom strandskyddat område eller inte, hör av dig till bygglovhandläggare via  Servicecenter. 

Till steg 3 av 7 - Bilagor