Borlänge kommuns logotyp

Bygga brygga

Steg 1 av 4

Inledning

I den här guiden går vi igenom vad du bör tänka på om du vill bygga en brygga.

Reglerna och krav kan vara olika beroende på om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område. Hör av dig till Servicecenter om du vill veta om din fastighet omfattas av strandskydd. För en privat enskild brygga krävs det inte bygglov men strandskyddsdispens kan ändå krävas. Se guide för strandskydd. För småbåtshamnar krävs det bygglov och ofta även strandskyddsdispens. 

Avgift

En avgift tas ut vid prövningen av din ansökan. Vi tar även ut en avgift för det arbete vi har lagt ner om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det.

Handläggningstid

Handläggningstiden är normalt max 10 veckor från det att ansökan är komplett. Vi får in många ansökningar på våren. Om det är möjligt så välj att ansöka en annan period.

Till steg 2 av  4 - Tänk på