Borlänge kommuns logotyp

2 Bygga brygga

Steg 2 av 4

Tänk på 

Det är viktigt att du skickar med alla bilagor vi frågar efter för att vi ska kunna ta ett beslut i ditt ärende. Om du inte gör det kommer din ansökan att försenas eftersom du kommer behöva komplettera din ansökan. Bilagorna måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte själv kan utföra dem fackmannamässigt rekommenderar vi att du i ett tidigt skede tar kontakt med en erfaren fackman inom området för att få hjälp. Du får inte påbörja arbetet med din sökta åtgärd/byggnation förrän du har fått ett startbesked och/eller strandskyddsdispens från Plan- och byggkontoret.

Andra tillstånd du även kan behöva:

  • Tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken som söks hos Länsstyrelsen.

Till steg 3 av 4 - Bilagor