Borlänge kommuns logotyp

3 Bygga brygga

Steg 3 av 4

Bilagor som behövs i din ansökan 

I din ansökan om strandskyddsdispens ska följande bifogas:

  • Beskriv anledning till den planerade åtgärden, samt typ av brygga (flytbrygga eller stenkista) och material.
  • Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000.
  • Fotografier över området som avses.
  • Tvärsektion i skala 1:100 som visar vattenlinjen samt vattendjup

Till steg 4 av 4 - Ansökan