Borlänge kommuns logotyp

4 Bygga brygga

Steg 4 av 4

Ansökan och nästa steg 

Via e-tjänst

Ansök i första hand via vår e-tjänst för snabbast hantering. Du behöver då inte hämta några blanketter utan kan göra din ansökan direkt. Däremot behöver du förbereda de bilagor/ritningar som ska bifogas. Använd i första hand Adobe PDF-format för bilagorna. Mer information om hur du går tillväga finns i e-tjänsten. 

Via blankett

I andra hand hämtar du blankett för ansökan, se länk nedan, fyller i och skickar in tillsammans med bilagorna. När ett ärende kommer in ska det först registreras. Därefter delas det ut till en handläggare. Handläggaren tittar igenom inkomna handlingar och skickar därefter ett meddelande till dig om eventuella kompletteringar eller andra upplysningar behöver skickas in.

Till e-tjänst- och blankettportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.