Borlänge kommun

Bygga flerbostadshus

Steg 1 av 8

Inledning

Om du ska bygga nytt eller bygga till ett flerbostadshus måste du ansöka om bygglov. Du ansöker om bygglov hos Plan- och byggkontoret. Du kan ansöka både via vår e-tjänst eller på pappersblankett. E-tjänsten och blanketten finns i den här guidens sista steg. 

Regler och krav inom och utom detaljplanerat område

Reglerna och kraven för bygglov kan vara olika beroende på om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanerat område. En detaljplan reglerar byggrätten, det vill säga hur bland annat området får bebyggas, byggnadernas maxstorlek, maxhöjd, utseende och placering. Är du osäker på vad som gäller, hör av dig till Servicecenter för att få kontakt med handläggare. 

Handläggningsavgift 

Handläggningsavgiftens storlek beror på många olika faktorer, såsom husets storlek, typ av hus etc. Vi tar även ut en avgift för det arbete vi har lagt ner om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det. 

Handläggningstid  

Handläggningstiden är normalt 10 veckor från det att ansökan är komplett. 

Till steg 2 av 8 - Tänk på